МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Державний комітет ветеринарної медицини
Міська державна лабораторія ветеринарної медицини м.Харкова
 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК


Назва продукції – бджолине обніжжя сушене 
Відбір зразків згідно з нормативними документами -Постанова від 14.06.2002 р. № 833 , ДСТУ 3127-95. 
Виготовлювач- АПІМАКС 
Заявник – АПІМАКС 
Мета дослідження — перевірка відповідності обніжжя бджолиного сушеного за органолептичними та фізико-хімічними показниками згідно ДСТУ 3127-95 перевірка відповідності радіологічними показниками згідно ДГН від 03.05.2006 р. №256.

ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ:

Найменування показника Максимально допустимий вміст Вміст зарезультами досліджень Відмітка про відповідність Методика досліджень
Зовнішній вигляд Грудочки неправильної форми, масою від 5 до 20 МГ Грудочки неправильної форми, масою від 5.9 мг до 19.2 мг Відповідає ДСТУ 3127-95
Колір Від білого до чорного Жовтий з коричневим відтінком Відповідає ДСТУ 3127-95
Консистенція Грудкувата, розсипчаста.
Грудочки пилку тверді,
пальцями не розминають­ся
Грудкувата, розсипчаста.
Грудочки пилку тверді,
пальцями не розминають­ся
Відповідає ДСТУ 3127-95
Смак Специфічний, приємний
солодкуватий,може бути
гіркуватий чи кислуватий
Солодкуватий, з легким
гіркуватим присмаком
Відповідає ДСТУ 3127-95
Запах Специфічний, приємний,
характерний для бджоли
ного обніжжя.
Солодкуватий, специ
фічний , з легким
гіркуватим присмаком
Відповідає ДСТУ 3127-95

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ:

Найменування показника Максимально до­пустимий вміст Вміст за резуль­татами досліджень Відмітка про відпо­відність Методика досліджень
Масова частка води,%, 10.0 8.3 відповідає ДСТУ 3127-95
Масова частка механічних домі
шок (частинки тіла бджіл,вуликове
сміття ), %
0.1 0.048 відповідає ДСТУ 3127-95
Ознаки бродіння Не допускаються Не виявлено Відповідає ДСТУ 3127-95
Ураженість шкідливими комахами
(міллю,лічинки жука-шкіроїда,пил-
коїдами)
Не допускаються Не виявлено відповідає ДСТУ 3127-95
Наявність отруйних домішок Не допускаються Не виявлено відповідає ДСТУ 3127-95
Наявність запаху зіпсованого біл
кового продукту (тухлих яєць)
Не допускаються Не виявлено відповідає ДСТУ 3127-95
Концентрація водневих іонів (РН)
2% -го водного розчину продукту
4.3-5.3 4.6 відповідає ДСТУ 3127-95
Масова частка флавоноїдних спо
лук , % , не менше
4.5 6.4 відповідає ДСТУ 3127-95
Показник окислюваності, сек., 22.0 12.8 відповідає ДСТУ 3127-95
Масова частка сирого протеїну,% , не менше 22.0 29.0 відповідає ДСТУ 3127-95

РАДІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ:

Назва показників ГДК по НД Результати дослідження Відповідає НД на методи дослідження
Вміст радіонукліда Сs-137, бк/кг,не більше 100 3,9 Відповідає Методика вибіркового вимірювання актив­ ності бета-гамма радіонуклідів.
Вміст радіонукліда Sr-90, бк/кг ,не більше 20 1,8 Відмітка про відпо­відність

ВИСНОВОК: За результатами проведенних фізико-хімічних та органолептичних досліджень обніжжя бджолине сушене відповідає ДСТУ 3127-95. Вміст радіонуклідів Сs-137,Sr-90 відповідає вимогам ДГН від 03.05.2006 р. №256 „Допустимі рівні вмісту радіонуклідів цезію та стронцію в продуктах харчування та питній воді»

Рекомендації щодо реалізації: дозволяється використовувати за призначенням при дотриманні умов зберігання